Volledigheid

Home
Uitgangspunten van de praktijk
Achtergrond van de begeleiding
Begeleiding in de praktijk
Praktische informatie


Lichaamsbewustzijn, sensaties, energie en emoties stellen ons in staat tot verbinden met onszelf en met de ander.

Onze ontwikkeling kent fasen waarbij een eigen op de voorgrond liggend thema van het menselijk vermogen aan de orde is - zowel psychomotorisch, mentaal, emotioneel, sociaal als cognitief.
Deze fasen dienen door de omgeving idealiter gesteund, gevoed, beschermd en aangemoedigd te worden.
Vaak echter is deze ontwikkeling juist op belangrijke momenten onder druk komen te staan.

Mensen zoeken hulp, steun of therapie als ze zich klem voelen zitten, in het nauw gedreven of zich geremd voelen; het leven wordt als zwaar ervaren.
Alles lijkt erop te wijzen dat iets niet meer of niet genoeg beweegt.

Het lichaam als drager van ons emotionele leven reageert met terugtrekken (verstillen, apathie of dromerigheid), overspanning (woede, impulsiviteit, geen ruimte voor anderen) of juist onderspanning (zoals in opgeven, ontmoediging).

Deze zelfde dynamiek komt in de partnerrelatie terug. Veelal zijn we ons niet bewust van de signalen en de nonverbale communicatie. Onbewuste boodschappen via lichaamstaal hebben echter hun relationele doorwerking.

Lees verder: voor wie is de therapie bedoeld?