Onderweg

Home
Uitgangspunten van de praktijk
Achtergrond van de begeleiding
Begeleiding in de praktijk
Praktische informatie

 

Kosten

Sessies duren een uur tot vijf kwartier. De kosten zijn inkomensafhankelijk. Informatie hierover is op te vragen.

Vanaf januari 2020 werk ik niet langer met zorgverzekeraars. In contracten met zorgverzekeraars stellen zij steeds vaker zelf vastgestelde kwaliteitseisen, boven op die welke al door de beroepsverenigingen gelden.

Zij gaan daarmee steeds meer op de stoel van de behandelaar zitten en dat is mijns inziens niet wenselijk. De kosten voor zorg worden op die manier onnodig opgeschroefd en de polissen elk jaar duurder.

De beroepsvereniging SBLP levert nagenoeg geen tegenspel aan verzekeraars. Vanaf januari 2020 heb ik mij hiervan gedistantieerd.

Bij- en nascholing alsmede supervisie blijven steeds actueel.

Registraties

Ik sta geregistreerd bij stichting EFT als gevorderd relatietherapeut met de aantekening voor het preventieprogramma.

Aftrekbaarheid

Therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van belasting als er sprake is van verwijzing door uw huisarts; de basis van de verwijzing moet dan zijn “psychisch lijden”.

Als u een eigen bedrijf hebt kunt u de consulten fiscaal aftrekken onder beroepsbedrijfskosten mits de klachten werkgerelateerd zijn.

Parkeren

Uw auto kunt u voor de deur kwijt. U kunt gebruik maken van mijn bezoekersvergunning: bij aankomst zal ik dan uw auto aanmelden.

Adresgegevens

Praktijk Ja & Nu
Spaarwaterstraat 32
2593 RN Den Haag
tel. 070 - 3818940
E-mail info@ja-en-nu.nl