Volledigheid

Home
Uitgangspunten van de praktijk
Achtergrond van de begeleiding
Begeleiding in de praktijk
Praktische informatie


Voor wie is de therapie bedoeld?

Verwijzing naar een lichaamsgeoriƫnteerde therapie kan op meerdere gronden, waarbij stress en onvrede als voornaamste kenmerken zijn te herkennen. Ik noem een aantal:

Ervaringsgerichte therapie en EFT hebben hun plaats in hulpverleningssituaties waarbij bijvoorbeeld meer verbale en cognitieve therapievormen ontoereikend of onvoldoende bleken.

Lichaamsgeoriƫnteerde therapie wordt ook als revaliderend middel gebruikt na operaties of ingrijpende veranderde sociale omstandigheden (sterfgevallen, scheiding, pensioen of verhuizing).

Terug: Achtergrond