Gaandeweg

Home
Uitgangspunten van de praktijk
Achtergrond van de begeleiding
Begeleiding in de praktijk
Praktische informatie

In een eerste telefonisch gesprek bekijken we of u bij de praktijk aan het goede adres bent.
In het kennismakingsgesprek (intake) dat daar op volgt verkennen we het probleem of de vraag waarmee u leeft en daarna kan de therapie/begeleiding beginnen. Vaak worden er in elk geval zes afspraken gemaakt en daarna wordt bekeken of u krijgt wat u nodig hebt en in hoeverre het doel bereikt is, dan wel of er in het contract iets bijgesteld moet worden.

Ervaringsgericht

De therapie is ervaringsgericht. Naast de meer klassieke gesprekstechnieken wordt bij lichaamsgeoriƫnteerde therapie gebruik gemaakt van ervaringsgerichte, lijfelijke oefeningen.
Het proces vindt plaats in het 'hier-en-nu', met het lichaam als concrete basis van ons ervaren.

Er worden lichaamstherapeutische methoden toegepast die 'ontdekkend' en energetisch van aard zijn en waarin gewerkt wordt met aanraking (bijvoorbeeld massage), beweging en geluid. Soms ook, om beelden te verankeren in de psyche, maak ik gebruik van kunstzinnige middelen. Ook kunnen er huiswerk- of schrijfopdrachten meegegeven worden. In overleg met de cliƫnt onderhoud ik desgewenst contact met andere behandelaren, zoals maatschappelijk werk, psycholoog of huisarts.

Naast individuele begeleiding is 0ok relatiebegeleiding een optie. Hiervoor gebruik ik de methode-EFT. Meer hierover op deze pagina.