Gaandeweg

Home
Uitgangspunten van de praktijk
Achtergrond van de begeleiding
Begeleiding in de praktijk
Praktische informatie

EFT

 

Het in relatie-zijn haalt het lelijkste en het mooiste in ons naar boven. Het “...en ze leefden nog lang en gelukkig” lijkt plaats te moeten maken voor: “... liefde is een werkwoord” . Sue Johnson was als dochter van café-ouders gefascineerd door interacties tussen mensen. Zij heeft een vermaarde vorm van relatietherapie ontwikkeld: Emotionally Focused Therapy (EFT).

Wat gaat er schuil achter de ruzies, verwijten en de pijnlijke stiltes? Emotionally Focused Therapy focust niet op communicatietechnieken of veranderingen in gedrag, maar veeleer op de emotionele impact rond DE vraag in de liefde: Ben je er voor mij als ik je nodig heb?
In woorden, maar vooral nonverbaal 'lees' je je partner. Als het gevoel van een veilige emotionele band mist, maakt dat een soort oerpaniek in ons los waarop we wel moeten reageren door in de aanval te gaan of door ons terug te trekken. Waar mannen vaak het gevoel hebben niet te voldoen, te falen, blijkt het voor vrouwen moeilijk om te gaan met het gevoel dat er geen verbondenheid is.

”Een en een is meer dan twee”

Het durven kennen en uiten van onze diepste verlangens brengt ons dichter bij de ander maar ook bij onszelf; het onder ogen zien van de eigen pijnplekken (opgelopen in de vroegste binding als kind) geeft ons de mogelijkheid te komen tot het besef: wil ik blijven reageren op basis van mijn automatische piloot (de pijnplekken) of kan ik misschien wakker worden in het Nu en de ander en mezelf zien zoals hij/zij werkelijk is en ik ben? In mijn persoonlijk leven geloof ik dat niets mij meer geleerd heeft dan “het leven-in-relatie” en daarbinnen het streven naar geluk.

Fenna Engelsberg is erkend EFT relatietherapeut.
Aanbevolen literatuur: “Houd me vast” - Sue Johnson

<< TERUG